Rekrutacja do szkół i przedszkoli - STRONA GŁÓWNA
2019

Wyniki rekrutacji do przedszkoli i szkół w Czerniejewie i Żydowie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 2/2019 z dnia 09.01.2019 r.: (kliknij tutaj aby zapoznać się z zarządzeniem)

nabory uzupełniające w szkołach i przedszkolach

potrwają od 13.05. 2019 r. do 20.05.2019 r.

Podaj nazwisko dziecka: (Tylko nazwisko!)
Podaj PESEL dziecka:
SZUKAJ