Rekrutacja do szkół i przedszkoli - STRONA GŁÓWNA
2019

Formularze:

* Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz wniosek o przyjęcie do kl. I
dla dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły będzie aktywny od 25 lutego do 12 marca 2019 r.
Pomoc techniczna: rekrutacja@czerniejewo.pl